AviNutrition Birch Chaga Truffles
AviNutrition Birch Chaga Truffles
AviNutrition Birch Chaga Truffles
AviNutrition Birch Chaga Truffles
AviNutrition Birch Chaga Truffles

  ترافل توس چاگا AviNutrition

  $38.99
  با احتساب مالیات.

  Birch Chaga Truffles

  Yes you heard that right, قارچ! This delicious one-a-day, chocolate-flavored truffle is the perfect little booster to your everyday vitality and wellbeing.

  Is Birch Chaga right for me? I’ve never heard of it..

  Indeed! Birch chaga (a mushroom found on Birch trees) is a great natural plant that has been around for centuries and is generally suitable for everyone. Birch Chaga is highly valued all around the world for it’s many superb qualities, such as its strong antioxidant power, its ability to conquer fatigue, strengthen one’s immune system and promote overall wellness and functional stability in the body by improving the general condition of the body’s microbiome.

  Birch Chaga - what is it and what is the appeal behind it?

  Birch Chaga, a mushroom thriving on Birch trees, boasts a solid, charcoal-like black outer layer, contrasting with its reddish-brown interior. Esteemed for its potent antioxidant qualities, this fungus has a longstanding history rooted in traditional healing methods. Beyond its historical use, Birch Chaga can undergo processing to transform into a fine powder or be steeped to create a nourishing tea. Its versatility extends to various applications, making it a fascinating natural resource with both historical significance and modern appeal.

  6 Multifaceted Benefits of Birch Chaga Mushroom

  Wondering how this supplement can help you? The reasons are countless! To name but a few:

  1. Antioxidant powerhouse (think body, skin, ageing!): Birch Chaga is rich in antioxidants which are superior in contributing to general skin condition, signs of ageing and negative affliction of the body.

  2. Support of the immune system: Chaga has immune boosting properties that can help promote the strength of your immune system. It is also known for potentially aiding in reducing fatigue and increasing vitality.

  3. Adaptogenic Qualities: As an adaptogen, Birch Chaga is thought to help the body adapt to stress and maintain balance.

  4. Digestive health and gut wellness: The mushroom may support digestive well-being, with some traditional uses suggesting benefits for gut support.

  5. سطح قند خون را تنظیم می کند: Chaga has the ability to potentially regulate the levels of sugar in one's blood.

  6. Nutrient rich composition: It contains various essential nutrients, including vitamins, minerals, and amino acids, contributing to overall nutritional support.

  So Birch Chaga has a lot of antioxidant properties - is that actually benefitial to me?

  بله! Birch Chaga, scientifically known as Inonotus obliquus, is renowned for its antioxidant properties. Antioxidants play a crucial role in neutralizing free radicals, reducing oxidative stress, and supporting overall well-being. And oxidative stress is… چی؟

  Oxidative stress is the imbalance between free radical production and the body's antioxidant defenses, is associated with various conditions. Birch Chaga, rich in polyphenols such as betulinic acid, betulin, and melanin. Polyphenols, phytochemicals present in plant-derived foods like fruits, vegetables, tea, coffee, wine, and chocolate, exhibit powerful antioxidant characteristics. They are instrumental in protecting the body from harm. Because of the presence of these nutrients, Birch Chaga is believed to contribute to the body's protection by counteracting damage cause from a reduction of antioxidants in the body.

  So how do I add these truffles to my diet?

  The suggested dose is only one a day! Exceeding the recommended amount is not advised. 

  این محصول حاوی:

  • تاریخ
  • آرد بذر کتان
  • Pine bark (Pinus sylvestris)
  • Birch chaga (Inonotus obliquus) عصاره
  • کاکائو

  مزه اش مثل چیه؟ The truffles have a chocolate flavor.

  This product is manufactured in Latvia, weighs 0.4lb (181g) and contains 30 truffles.

  What is the suggested usage? Just 1 truffle a day. 

  هشدار: It is crucial not to depend exclusively on this product and to continue following a well-rounded and diverse diet. Avoid surpassing the recommended daily intake, and store the supplement at room temperature, out of children's reach. If you have a medical condition, consult with a physician before incorporating the supplement into your routine.

  سازمان غذا و دارو این اظهارات را ارزیابی نکرده است. این محصول برای تشخیص، درمان، درمان یا پیشگیری از بیماری در نظر گرفته نشده است.

  فاقد گلوتن گیاه خواری بدون لاکتوز عاری از آلرژن بدون هورمون همه طبیعی بدون آنتی بیوتیک بدون پرکننده دارای گواهی بدون ذرت وگان دوستانه

  این محصول برای مشتریان در دسترس است منطقه ایالات متحده و در سرتاسر جهان

  کشور:

  زمان تحویل

  هزینه حمل و نقل

  ایالات متحده

  روز 1-4 کسب و کار

  محاسبه شده در پرداخت

  در سراسر جهان

  روز 9-12 کسب و کار

  محاسبه شده در پرداخت

  لطفاً توجه داشته باشید که زمان تکمیل ما 3-5 روز کاری است.

  توجه داشته باشید که در دسترس بودن محصولات غذایی ما ممکن است برای کشورها متفاوت باشد. برخی از محصولات فقط برای منطقه اتحادیه اروپا در دسترس هستند در حالی که بقیه در سراسر جهان در دسترس هستند. بنابراین، اکیداً به شما پیشنهاد می کنیم که به آنچه در صفحه هر محصول نوشته شده است توجه کنید تا از هر نوع ناراحتی که ممکن است رخ دهد جلوگیری کنید.

  هیچ مالیات یا عوارض گمرکی برای محموله های داخل ایالات متحده دریافت نمی شود. همانطور که برای محموله های بین المللی، عوارض گمرکی ممکن است بسته به مقررات کشور شما متفاوت باشد. گمرکات بین المللی ما معمولاً هیچ گونه عوارض گمرکی ندارند، اما مقررات ممکن است متفاوت باشد.

  سلب مسئولیت: اگرچه تمام مکمل های ما مورد تایید FDA هستند. مقررات مکمل ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، بنابراین هر مشتری موظف است قبل از خرید مکمل ها از خارج از کشور، از مقررات کشور تعیین شده خود آگاه باشد تا هنگام دریافت محموله خود از هر گونه ناراحتی جلوگیری کند. AVITRIPLE7 هیچ مسئولیتی در قبال محموله هایی که به دلیل ناآشنا بودن با مقررات واردات مکمل های کشور توسط مشتریان قابل جمع آوری نباشد، ندارد.

   

  نظرات مشتریان

  اولین نفری باشید که نظر می دهد
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)

  محصولات اخیرا مشاهده شده

  بازگشت به بالا